Dobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne

Dobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne
Gmina Dobczyce przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju do roku 2030 przy współudziale mieszkańców. Pierwszą okazją do wspólnej dyskusji było spotkanie pn. „Dobczyce 2030 – porozmawiajmy o rozwoju naszej gminy”, które odbyło się 12 lipca 2022 r. w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz gminy i miasta Dobczyce Tomasz Suś, przedstawiciele rady miasta, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy.
 
Program spotkania obejmował cztery panele tematyczne. Pierwszy panel pn. „Dlaczego warto opracować Strategię” przygotowany przez Panią Beatę Kuciej z firmy Eurofin sp. z o.o. pokazał, jak profesjonalny plan rozwoju danego obszaru bezpośrednio przyczynia się do efektywność jego rozwoju oraz zwiększenia tempa zmian.
 
Następnie Pan Marek Mitko z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w prezentacji pn. „Polityka energetyczna UE, jak na niej skorzystać” przedstawił główne kierunki i cele polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz na przykładzie dotychczas realizowanych działań gminy wskazał na szanse pozyskania funduszy na realizację nowych projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne naszych mieszkańców.
 
O pogłębiającym się chaosie przestrzennym i szansie, jakie mieszkańcom miast i wsi daje zrównoważone projektowanie mówił z kolei dr Miłosz Zieliński z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jego blok pn. „Szansa na Nowe Miasto, czy istnieje alternatywa dla urbanistyki łanowej” obejmował m.in. analizę terenu pod zaporą w kontekście istniejącego miejscowego planu zagospodarowania gminy Dobczyce. Przedstawione zostały projekty, w których układ urbanistyczny tej części Dobczyc tworzyłyby przestrzeń atrakcyjną i dałyby szansę na większy rozwój miasta.
 
Ostatni panel tematyczny pn. „Rynek jutro” przygotowany został przez Pana Arkadiusza Kolińskiego, który od ponad piętnastu lat prowadzi w Dobczycach biuro architektoniczne. Przybliżona została historia powstania rynku dobczyckiego, a także jego wielka rola w przestrzeni miasta. Nie zabrakło również ciekawych przykładów na modernizację i rozwój tego miejsca.
 
Te ciekawe prelekcje dały podstawę do szerokiej dyskusji o przestrzeni miasta, jego dalszym rozwoju i potrzebach mieszkańców gminy.
 
Tekst: Anna Michalska

Galeria: 

Dobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne
Dobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne
Dobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne
Dobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne
Dobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne
Dobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne
Dobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne