Aktualności

Data publikacji: 2012-12-14

Zapraszamy na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Dobczycach.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu  19 grudnia 2012 roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:

Data publikacji: 2012-12-12

 

„My, harcerze, sprowadzając Betlejemski Ogień do Polski i przekazując Go wszystkim, którzy pragną Jego obecności, pełnimy służbę w imię pokoju, zrozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi z bliska i z daleka”.

Data publikacji: 2012-12-10

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, iż w sytuacji wystąpienia trudnych warunków zimowych, a zwłaszcza utrzymujących się niskich temperatur osoby najbardziej potrzebujące tj. bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne, ubogie, uzależnione mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka w celu uzyskania pomocy. Pracownicy socjalni udzielą szczegółowych informacji o przysługujących świadczeniach z pomocy społecznej, a osoby bezdomne skierują do schronisk, noclegowni i jadłodajni.

Data publikacji: 2012-12-10

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach uprzejmie przypomina swoim odbiorcom o konieczności:

Data publikacji: 2012-12-07

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2012 r. w Wigilie Bożego Narodzenia Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach będzie nieczynny.

 

Data publikacji: 2012-12-06

Z okazji przypadającej w tym roku 200-setnej rocznicy wydania baśni braci Grimm odbyło się w dniu 06.12.2012 w Szkole Podstawowej w Dobczycach niezwykłe  spotkanie z bohaterami baśni braci Grimm. Imprezę przygotowały nauczycielki języka niemieckiego, pani Ewa Leśniak oraz pani Agnieszka Kołodziej.

Data publikacji: 2012-12-06

Polska delegacja, której przewodniczył prezydent Bronisław Komorowski odwiedziła Mołdawię. 

Konferencja samorządowców zatytułowana „Doświadczenie demokracji lokalnej w procesie transformacji”  organizowana przez polskie organizacje samorządowej współpracy na rzecz rozwoju „Wiedzieć jak” miała na celu przekazanie doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów, samorządności lokalnej, wpływu mieszkańców na rozwój własnej miejscowości, oraz korzyści, jakie czerpią polskie gminy z wejścia do Unii Europejskiej.

Data publikacji: 2012-12-05

Świąteczny Jarmark: zapach igliwia, tradycyjnych świątecznych potraw, muzyka, śpiew. Zapraszamy na Mały Rynek do Dobczyc, 16 grudnia. Od godz. 10 do 18 znajdziecie tutaj Państwo moc atrakcji.

Data publikacji: 2012-12-05

Dla dokładnego zapoznania się z elementami pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej oddychającej warto obejrzeć film edukacyjny, który pokazuje także technikę układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

Jest to pierwszy z serii bezpłatnych filmów edukacyjnych dotyczących pierwszej pomocy, które HR LAB Health and Safety chciałaby stworzyć na przestrzeni następnych miesięcy.

Data publikacji: 2012-12-05

Komunikat 1

Niektóre odbiorniki naziemnej telewizji cyfrowej umieszczają na liście kanałów płatne i kodowane programy radiowe i telewizyjne. Czasami pojawiają się one na początku listy. Programy kodowane wchodzą w skład platformy jednego z operatorów komercyjnych. Nie są one częścią wdrożenia bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Strony