Aktualności

Data publikacji: 2013-01-30

Marketing w sieci - szkolenia dofinansowane dla przedsiębiorców i pracowników firm w Małopolsce - marketing internetowy - Wyższa Szkoła Europejska

Do 15 lutego trwa rekrutacja na IV edycję szkoleń Marketing w sieci.  

Data publikacji: 2013-01-30

Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych na okres od dnia 01.03.2013 r. do dnia 30.12.2022 r. zabudowanych budynkiem wielofunkcyjnym o nazwie „ Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowego” o powierzchni 6926,5 m2

Data publikacji: 2013-01-28

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Dobczyce, dotyczącymi zagrożenia jakie stanowią błąkające się psy tutejszy Urząd informuję, że zgodnie art. 77 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 z póź. zm.) kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny oraz zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 31.08.1997 r. o ochronie zwierząt (DZ.U. z 1997r. Nr 111, poz.724 z póź.zm.) kto narusza nakazy albo zakazy określone w art.

Data publikacji: 2013-01-24

W związku z przeprowadzką do nowej siedziby w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym przy ul. Szkolnej  43 Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach będzie czynna w obecnej lokalizacji (ul. Kilińskiego 4) tylko do 8 lutego. Od 11 lutego do 11 marca biblioteka ,z powodu przeprowadzki i licznych prac adaptacyjnych i porządkowych w nowym lokalu, będzie nieczynna.

Data publikacji: 2013-01-22

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarza dysponenci grobów zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego w Dobczycach są zobligowani do wniesienia opłaty prolongacyjnej w celu przedłużenia nienaruszalności grobu.

Data publikacji: 2013-01-21

Szanowni Mieszkańcy! Z uwagi na wprowadzenie nowego systemu rozliczenia opłat za wodę i ścieki, niniejszym przepraszamy za opóźnienie w wystawianiu i dostarczeniu rachunków za wodę i ścieki. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. Rachunki zostaną dostarczone do końca tego tygodnia, czyli do 25 stycznia br.

Data publikacji: 2013-01-17

Rada Miejska w Dobczycach przyjęła podczas sesji, która odbyła się 16 stycznia 2013 r., budżet Gminy Dobczyce na rok 2013.

Strony