Aktualności

Data publikacji: 2013-11-12

Podczas oficjalnych uroczystości obchodów Święta Niepodległości Komendant Gminny Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dobczycach Marian Masełko otrzymał wyróżnienie Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej.

Data publikacji: 2013-11-12

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr: 941/24, 941/25, 941/29, 941/32 o łącznej powierzchni 0.0030 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00001691/5.

Data publikacji: 2013-11-08

Niecodzienną lekcję historii w dniu 6 listopada odbyli w Krakowie uczniowie chóru i orkiestry Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach. Na zaproszenie pana Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego uczniowie szkoły mieli okazję zwiedzić gmach Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Basztowej 22.

Data publikacji: 2013-11-06

W roku 2012 została podjęta uchwała określająca warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Dobczyce będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie: 

Data publikacji: 2013-10-25

Szkoła Podstawowa w Stadnikach  ponownie bierze udział w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła.

Data publikacji: 2013-10-23

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 22A, na nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1010/6, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą  Nr KR 2Y/00015570/2; o pow.40,95 m2; pod działalność handlową lub usługową; wyposażony w instalacje; elektryczną wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. 

Data publikacji: 2013-10-23

W dniach 20-21 października w Centrum Nauki Kopernik odbywał się IV Ogólnopolski Kongres Bibliotek pod hasłem „Biblioteka pełna ludzi”. Po raz pierwszy z udziałem przedstawiciela naszej biblioteki w osobie dyrektora Pawła Piwowarczyka.

Strony