Oświadczenie

baner - oświadczenie - Gmina Dobczyce

W związku z pojawiającymi się doniesieniami prasowymi dotyczącymi „zawieszenia dyrektorki szkoły w Dobczycach” informuję, że decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce jako organu prowadzącego szkołę z dnia 5 grudnia 2018 r. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach została zawieszona w pełnieniu obowiązków.

Decyzja ta została podjęta w celu ochrony dobra dzieci na podstawie dogłębnej analizy materiałów przedłożonych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, w tym wynikających z przeprowadzonych kontroli - zgodnie z przepisem art. 85t ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Wymieniona wyżej decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce została utrzymana w mocy zarówno przez organ odwoławczy I stopnia – Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim (postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.), jak i przez organ II stopnia - Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej (postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.), co potwierdza słuszność podjętego rozstrzygnięcia.

Zatem wszelkie doniesienia medialne nie odnoszące się do aspektu merytorycznego sprawy zawieszenia Pani Dyrektor są nieuprawnione i naruszają dobre imię Gminy Dobczyce. Z uwagi na dobro dzieci i szkoły proszę o powstrzymanie się od wyrażania nieuzasadnionych i przedwczesnych opinii i komentarzy w przedmiotowej sprawie.

Tomasz Suś
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce