Aktualności

Data publikacji: 2014-03-04

Data publikacji: 2014-03-04

Decyzją Rady Miejskiej w Dobczycach stawki za wodę i odprowadzenie ścieków dla odbiorców indywidualnych (I grupa taryfowa) zostały utrzymane na poziomie z ubiegłego roku.

Data publikacji: 2014-02-28

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na zadania w dziedzinie kultury i tradycji na rok 2014. Oferty można składać do 21 marca 2014 roku.
Poniżej Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu oraz zał. nr 1 - ogłoszenie
Wzór wniosku i sprawozdania w dziale Otwarte Konkursy Ofert

Data publikacji: 2014-02-27

Klub Kulturalnego Kibica zaprasza na pierwsze wyjście na mecz w 2014 r. W zeszłym roku w 11 wyjściach uczestniczyło ponad 600 osób. Najliczniej klubowicze zjawili się na meczu z Piastem i Legią (ponad 110 osób). W grudniu na zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Matoga – koordynatorka klubu prezentowała go na konferencji Programu Rozwoju Bibliotek.

Data publikacji: 2014-02-27

Klub Miłośników Literatury Uniwersytetu Trzeciego wieku działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach pod kierunkiem Joanny Grzelki-Kopeć i Krystyny Zając serdecznie zaprasza na kameralny koncert Moniki Tomaszewskiej, która zaśpiewa piosenki „Starego dobrego Małżeństwa”, „Wolnej Grupy Bukowina”, „Kołobrzeskiej Formacji Poezji Śpiewanej Cisza Jak Ta”.

Data publikacji: 2014-02-25

Młode plastyczki z Nowej Wsi znalazły się wśród laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moja Kartka Walentynkowa”, zorganizowanego przez Dom Kultury w Kielcach. Do konkursu złożono 730 prac z całego kraju.

Data publikacji: 2014-02-25

6 marca 2014r. w Zespole Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach w godzinach od 8:00 do 12:00 odbędzie się AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA. Akcja ta jest połączona z Dniem Dawcy Szpiku Kostnego. Szczegóły na stronie szkoły i plakatach. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w tych akcjach. PODARUJ INNYM CZĄSTKĘ SIEBIE…

Data publikacji: 2014-02-25

Informujemy, że od marca rozpoczynają się zajęcia z gimnastyki sportowej, prowadzone przez Piotra Skórę oraz z gimnastyki rekreacyjnej, prowadzone przez Annę Chanek.

Data publikacji: 2014-02-25

B U R M I S T R Z   G M I N Y   i   M I A S T A   D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży :
- niezabudowaną nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 7334 o powierzchni 0.1190 ha, stanowiącą własność Gminy Dobczyce - KR2Y/00002192/4
- udział 40/48 części, stanowiący własność Gminy Dobczyce, w niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7335 o powierzchni 0.1251 ha - KR2Y/00000961/2 .

Strony