Zmiana w podziale Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania