ZIMA 2013 - wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, iż w sytuacji wystąpienia trudnych warunków zimowych, a zwłaszcza utrzymujących się niskich temperatur osoby najbardziej potrzebujące tj. bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne, ubogie, uzależnione mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka w celu uzyskania pomocy. Pracownicy socjalni udzielą szczegółowych informacji o przysługujących świadczeniach z pomocy społecznej, a osoby bezdomne skierują do schronisk, noclegowni i jadłodajni. W dniach wolnych od pracy sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu należy zgłaszać w Komisariacie Policji w Dobczycach.

Kontakt z ww. instytucjami

12 3721 714, 12 3721 711 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach,

12 2711 201 lub 997- Komisariat Policji w Dobczycach.