Zainteresowany montażem OZE? - weż udział w badaniu ankietowym

ankieta elektroniczna
Gmina Dobczyce pełni rolę lidera w projekcie, w którym udział biorą gminy tworzące Klaster Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa”. Jednym z działań Programu Rozwoju Zielonych Inwestycji wokół Dobczyc jest opracowanie koncepcji projektu parasolowego, montażu nowych źródeł energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych na obszarze działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.
 
Projekt parasolowy stanowi rozwinięcie prowadzonych działań w obszarze energii odnawialnej, szczególnie pomysł utworzenia wspólnoty energetycznej jest próbą wdrożenia rozwiązania pozwalającego obniżyć koszty korzystania z energii.
 
Zakładamy, że mieszkańcy będą mogli wystąpić o dofinansowanie modernizacji obiektu prywatnego w zakresie montażu:
  • instalacji fotowoltaicznej (budowa lub rozbudowa)
  • pompy ciepła gruntowej
  • pompy ciepła powietrznej
  • kolektorów słonecznych
  • magazynu ciepła (np. pompa ciepła CWU, bufory ciepła)
  • magazynu energii elektrycznej
  • systemu zarządzania energię domową (HMS, EMS)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety.

W przypadku zakresu modernizacji obiektu, mieszkańcy mają różne potrzeby i proejkt musi przewidzieć możliwość dofinansowanie różnych elementów. Eksperci pracujący nad dokumentacją potrzebują dane pozwalające na wstępne określenie zakresu zadania i szacunkowych kosztów inwestycji. Zgłoszenie w ankiecie nie ma charakteru wiążącego, ale osoby przekazujące dane otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do projektu.

Należy zaznaczyć, że dopiero po wiążącym zgłoszeniu do projektu zostanie wykonany projekt wykonawczy zapewniający optymalne  dostosowanie instalacji do indywidualnych potrzeb modernizowanego obiektu, uwzględniający również dobór mocy urządzeń i zakresu systemu zarządzania energią.