Wsparcie osób najbardziej potrzebujących

Wsparcie osób najbardziej potrzebujących

Osoby starsze są w grupie największego ryzyka - dla nich zarażenie koronawirusem może być szczególnie niebezpieczne. Tego problemu nie można bagatelizować. Dlatego w codziennych obowiązkach, takich jak np. zakupy żywności, leków, artykułów higienicznych,  wsparcia powinna udzielić rodzina. Nie każdy może jednak liczyć na pomoc rodziny. Stąd duża rola sąsiadów, pracowników pomocy społecznej oraz wolontariuszy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach podejmuje na bieżąco działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Osobom, w najtrudniejszej sytuacji  została dostarczona przez pracowników socjalnych żywność pozyskana z Banku Żywności. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach zostały zakupione i dostarczone artykuły żywnościowe oraz lekarstwa.

Pracownicy ośrodka rozeznają sytuację osób starszych i samotnych w zakresie zaopatrzenia w żywność i innych podstawowych produktów. Z rodzinami osób, które z powodu stanu zdrowia lub wieku znajdują się w grupie szczególnego ryzyka i ich wyjścia poza miejsce zamieszkania powinny zostać ograniczone, nawiązano  kontakty w celu ustalenia, czy zapewnią odpowiednią pomoc w razie potrzeby.

Ośrodek zapewnia ciągłość usług opiekuńczych osobom samotnym i niesamodzielnym.

Osoby potrzebujące wsparcia lub osoby, które mają wiedzę o takich mieszkańcach prosimy o kontakt telefoniczny do pracowników socjalnych tut. Ośrodka pod nr telefonu 12 3721 710, 12 3721 711,  12 3721 720, 12 3721 794, w godzinach pracy ośrodka, od 7.30 do 15.30.

Oprócz systematycznych dyżurów telefonicznych pracowników socjalnych, uruchomiono dodatkowy numer  telefonu 515 983 638, pod którym można uzyskać wsparcie psychologa.