W Centrum Usług Społecznych powstanie świetlica

świetlica - ilustracja przykładowa

Burmistrz Paweł Machnicki podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego o nazwie Centrum Usług Społecznych – Nasza Świetlica.  Przypomnijmy, że oceniony pozytywnie wniosek Gminy Dobczyce uzyskał kwotę dofinansowania o wartości 919 115, 00 zł, co stanowi niemal 93% wartości zadania (całkowity koszt to 991 525, 00 zł).

W budynku starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej powstanie świetlica, która rozpocznie działalność we wrześniu 2019 roku. Data planowanego rozpoczęcia wiąże się z koniecznością dostosowania obiektu do nowych potrzeb. W ocenie Urzędu Marszałkowskiego znajduje się bowiem drugi wniosek rewitalizacyjny złożony przez naszą gminę mający na celu pozyskanie dofinansowania na modernizację obiektu „Chirany”.

Świetlica, na której realizację środki są już zapewnione wypełni trzy pomieszczenia w przestrzeni przyszłego Centrum Usług Społecznych.  Placówka zapewni opiekę nad dziećmi i młodzieżą z terenu naszej gminy w wieku 6 – 18 lat. Świetlica zostanie odpowiednio zaaranżowana i wyposażona, a prowadzone w niej działania opiekuńczo-wychowawcze świadczone będą na najwyższym poziomie przez wykwalifikowaną kadrę.

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzież.

O szczegółach projektu przeczytać można na: https://www.dobczyce.pl/dla-przedsiebiorcow/rpo-wm-dzialanie-92-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne/centrum-uslug-spolecznych-nasza

Galeria: 

Świetlica - ilustracja przykładowa