Versmold

NAJLEPSZE PARTNERSTWO 2009 ROKU

Nagroda ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech to uhonorowanie 15 lat współpracy miast partnerskich Dobczyce i Versmold. Podczas Kongresu Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, 6 listopada w Versmold ambasador dr Marek Prawda wręczył nagrody burmistrzom Dobczyc i Versmold Marcinowi Pawlakowi i Thorstenowi Klute. W uzasadnieniu zawarł najważniejsze aspekty współpracy partnerskiej, podkreślając w nich najważniejsze bezpośrednie relacje samych mieszkańców. Najwyższym wyrazem tej współpracy była jak powiedział pomoc udzielona przez mieszkańców Versmold na rzecz Dobczycan, którzy ucierpieli w sierpniowej powodzi.
 
Podczas tego samego  wieczoru Monika Gubała – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Dobczycach podpisała porozumienie z Dyrektorem Michaelem Lempikiem Szkoły Muzycznej w Versmold na współpracę związaną z wymianą dzieci i młodzieży oraz wspólne wydarzenia, koncerty i dalszą edukację. Monika Gubała i Małgorzata Brzózka – Mika wraz z Orkiestrą Salonensemble CJD z Versmold zagrały kilka utworów dla znamienitej publiki. W spotkaniu uczestniczyli wybitni goście, odgrywający znaczącą rolę w kształtowaniu relacji polsko – niemieckich,  wśród których znaleźli się: prof. Władysław Bartoszewski, posłanka do Budestagu, przewodnicząca Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko – Polskich dr Angelika Schwall – Dueren, prof. dr Rita Suessmuth – przewodnicząca kuratorium FZTNP oraz tegoroczni nagrodzeni wyróżnieniem „Dialog” -  Ludwig Melhorn oraz Wolfgang Templin.
 
 
Księga Wspomnień Współpracy miast partnerskich Dobczyce - Versmold
 
Podczas Kongresu Towarzystw Niemiecko – Polskich w Versmold 6-8 listopada 2009 roku można było obejrzeć wystawę promującą Księgę Wspomnień mieszkańców miast Dobczyce i Versmold. Księga Wspomnień to wspólny projekt, realizowany przez urzędy miast, przy współudziale stowarzyszeń współpracy partnerskiej Versmold – Dobczyce.
 
Jest on zbiorem wspomnień dotyczących 15-letniej już współpracy partnerskiej. Autorzy dzielą się w niej swoimi odczuciami i obserwacjami. Czytelnik będzie mógł również w niej odnaleźć pełną kronikę wydarzeń począwszy od poszukiwań partnera w Niemczech, poprzez pierwsze jeszcze niesformalizowane wizyty delegacji w obydwu miastach aż po dzień dzisiejszy.
 
Celem tego wydania jest spisanie wspomnień, które w związku z przemijającym czasem, mogą ulec zatraceniu. Pozwoli ono na przekazywanie w sposób niezmienny, odczuć osób biorących udział w wydarzeniach. Książkę będzie można zakupić z końcem grudnia 2009 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach.
 
Wydanie Księgi Wspomnień jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.
 
Versmold to malownicze miasto położone w zachodnim krańcu wschodniej Westfalii - Niemcy, w okręgu trójmieścia Bielefeld – Münster – Osnabrück, pośrodku rezerwatów przyrody, podmokłych łąk oraz jezior, roztaczających się między krainą Ravensberg, zatoką Münster oraz leśnym terenem podgórskim Teutoburgerwald.
 
Versmold leży na wysokości 65 – 87,5 m n.p.m. w powiecie Gütersloh. Gmina zajmuje powierzchnię 85 km2 i zamieszkuje ją ponad 21 tysięcy mieszkańców.
 
Versmold zalicza się do najstarszych ośrodków osadniczych regionu. Pierwsze wzmianki o gminie, znajdujące się w zachowanych kronikach kościelnych, pochodzą z roku 1096. Prawa miejskie zostały nadane gminie przez pruskiego króla Friedricha Wilhelma I w roku 1719. Wkrótce po tym osadzili się w Versmold handlarze lnem i płótnami, a młode miasto rozwinęło się do znacznego centrum handlu i przetwarzania lnu. Produkowano głównie płótna żaglowe, wyroby czysto eksportowe, w które wyposażały całe floty. W połowie XIX wieku produkcja lnu ustąpiła fabrykacji przetworów mięsnych. Jałowe gleby oraz możliwość wypasu świń w pobliskich lasach pełnych żołędzi i orzeszków bukowych, doprowadziły do rozwoju tradycyjnej hodowli prosiąt. “Leśny pokarm” pozytywnie wpływał na jakość mięsa, przez co produkowane szynki należały do renomowanych już w XVIII wieku.
 
Obecnie na terenie gminy funkcjonuje około 1200 firm, zajmujących się głównie przetwórstwem mięsnym oraz logistyką i transportem specjalistycznych chłodni spożywczych.
 
O tym, że miasto posiada bogatą tradycję, można przekonać się na każdym kroku m.in. w muzeum miejskim, ulokowanym w stylowym budynku z muru pruskiego, które powstało z inicjatywy członków stowarzyszenia krajoznawczego. Nie tylko miasto świadczy o dorobku historycznym gminy.
W versmoldzkich sołectwach, głównie w Bockhorst i Oesterweg, pielęgnuje się dziedzictwo historii w ramach całorocznego programu kulturalnego. Nie brak też w Versmold rozrywek i imprez jak: Tygodnie Kultury, wernisaże, spotkania z literaturą, występy teatru oraz rozmaite kursy, warsztaty i szkolenia.
 
Szczególne znaczenie w życiu gminy mają również festyny i imprezy o tradycyjnym charakterze. Versmoldczycy potrafią się bawić, są z tego znani i robią to tak często, jak tylko mogą. Sezon imprez zaczyna się corocznie wesołym miasteczkiem “Sunne Peider”, tradycyjnym jarmarkiem wiosennym, jednym z pierwszych w całej Westfalii. Jeden z najstarszych jarmarków w całym regionie: “Beokster Gefohr”, odbywa się jesienią w sołectwie Bokhorst. Chętnie odwiedzane są również, przez liczne rzesze turystów: festyn miasta, kameralny jarmark bożonarodzeniowy oraz imprezy Bractwa Kurkowego.
 
Umowa partnerska z Dobczycami została zawarta we wrześniu 1994 roku.