Upływa termin płatności IV raty podatków

grafika pogladowa po prawej stronie na granatowym tle w kształcie strzałki napis 15 listopada upływa termin płatności IV raty podatków, w tle kalkulator na kartce papieru obok kalkulatora gługopis

Przypominamy, że 15 listopada 2023 r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać:

  • gotówką, kartą – w kasie tut. Urzędu (pon. 7.30-14:30, wt.-czw. 7.30-14.30, pt. 7.30-13.00)
  • gotówką -  w banku, na poczcie na indywidualny nr rachunku bankowego, u sołtysa (do dnia terminu płatności),
  • przelewem – na indywidualny nr rachunku bankowego.

WAŻNE!
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia, które wynoszą 16,00 zł.