Umowa na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi podpisana

na zdjęciu od lewej stoją radny Jan Hartabus, przedstawiciel wykonawcy Grzegorz Leszczyński, wiceburmistrz Edyta Podmokły i kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba

Gmina Dobczyce zawarła umowę z firmą Bellsport Grzegorz Leszczyński na modernizację boiska w Nowej Wsi. W podpisaniu umowy, poza przedstawicielem wykonawcy, udział wzięli także: wiceburmistrz Edyta Podmokły, radny Jan Hartabus oraz kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba. W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja boiska sportowego służącego do gry w piłkę nożną i koszykówkę poprzez wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, zakup i montaż bramek piłkarskich, koszy do koszykówki, wykonanie piłkochwytów, remont istniejących trybun oraz malowanie linii.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 299 674,67 zł brutto. Gmina Dobczyce pozyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 118 630,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

- Jest to kolejny obiekt sportowy, który uda nam się zmodernizować z udziałem środków pozyskanych w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”. Boisko przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi z powodu braku sali gimnastycznej w tym obiekcie jest szczególnie ważne dla rozwoju aktywności fizycznej uczniów. Niestety asfaltowa nawierzchnia jest bardzo niebezpieczna, co nie pozwala wykorzystać w pełni możliwości tego obiektu. Wierzę, że po przeprowadzonej modernizacji uczniowie bez obaw będą mogli korzystać z tej infrastruktury. Dziękuję za współpracę społeczności Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na czele z dyrektorką Lucyną Motyką oraz radnemu Janowi Hartabusowi. Należy dodać, że Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi w ubiegłym miesiącu świętowała jubileusz 120-lecia. – mówi burmistrz Tomasz Suś.