Trwają prace inwestycyjne na Starym Mieście

Prace budowlane przy ścieżce spacerowej na Starym Mieście

Dobra pogoda sprzyja realizacji prac na Starym Mieście. Końcem stycznia rozpoczęły się roboty budowlane ścieżki wokół kościoła św. Jana Chrzciciela, które są częścią inwestycji, jaka realizowane będzie w obrębie Wzgórza Zamkowego. Wkrótce rozpocznie się również modernizacja ścieżki prowadzącej na wzgórze od ul. Podgórskiej. Trwają także przygotowania do rozpoczęcia prac na południowym zboczu wzgórza, gdzie zlikwidowane zostanie metalowe ogrodzenia, a w zamian uczytelniony zostanie przebieg murów miejskich i utworzona zostanie malownicza ścieżka spacerowa.

Projekt pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach realizowany jest przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Więcej o inwestycji znaleźć można również na: https://www.dobczyce.pl/wzgorze-staromiejskie-zyska-na-atrakcyjnosci.html.

Galeria: 

Prace budowlane przy ścieżce spacerowej na Starym Mieście
Prace budowlane przy ścieżce spacerowej na Starym Mieście
Prace budowlane przy ścieżce spacerowej na Starym Mieście
Prace budowlane przy ścieżce spacerowej na Starym Mieście
Prace budowlane przy ścieżce spacerowej na Starym Mieście