Szkoła w Kornatce w przebudowie

Szkoła w Kornatce w przebudowie
W Kornatce prowadzone są prace związane z przebudową i rozbudową budynku szkoły podstawowej oraz rozbudową sali gimnastycznej. Zakres robót w ramach inwestycji jest bardzo szeroki. W ramach przeprowadzonych prac szkoła zyska wygląd na miarę XXI w.
 
W ramach robót m.in. wybudowane zostaną dwie sale lekcyjne, powstanie zupełnie nowe skrzydło, które całkowicie zmieni bryłę budynku i powiększy przestrzeń edukacyjną dla dzieci. Dodatkowo szkoła zyska nowe pomieszczenia – stołówkę i świetlicę, a także nowe pomieszczenia dla administracji. Te ostatnie powstaną po zaadaptowaniu części mieszkalnej, która znajduje się w budynku. Po przebudowie będzie tam mieścił się sekretariat z gabinetem dyrektora, pokój nauczycielski czy pomieszczenia socjalne. Odnowione zostaną także korytarze czy wejścia do sal, położone zostaną nowe posadzki, drzwi zostaną wymienione, a ściany odświeżone. Przebudowana i powiększona zostanie także sala gimnastyczna, łącznie z wymianą pokrycia dachowego.
 
W efekcie realizacji inwestycji w obiekcie będzie mieściło się osiem 25-osobowych sal lekcyjnych, dwie sale 15-osobowe oraz trzy sale przedszkolne. Rozbudowa sali gimnastycznej pozwoli natomiast na jednoczesne prowadzenie zajęć w dwóch częściach sali rozdzielonych kurtyną.
Realizacja inwestycji współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład.