Świętej pamięci Bracia Kowalscy szczególnie uhonorowani

Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej zdecydowano o nadaniu parkowi miejskiemu w Dobczycach imienia „Władysława Kowalskiego” oraz zmianie nazwy ulicy Budowlanych na ulicę „Braci Kowalskich”. Podjęte jednogłośnie stosowne uchwały mają na celu wpisanie na stałe w przestrzeń miejską postaci tych zasłużonych dla Ziemi Dobczyckiej osób.

Kto wie, jak dziś wyglądałyby Dobczyce, gdyby nie pasja, zapał i praca, którą wykonali dla naszego miasta Władysław i Kazimierz Kowalscy, wspierani przez rodzeństwo i rodzinę. Wyróżnieni w latach wcześniejszych tytułem „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”, teraz uhonorowani zostaną w przestrzeni miasta, które tak bardzo pokochali.

W bogatych życiorysach tych postaci szczególne miejsce zajęła praca społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Ziemi Dobczyckiej, której największym owocem była odbudowa dobczyckiego zamku. Podjęcie prac wykopaliskowych i rekonstrukcyjnych na Wzgórzu Zamkowym, a także realizacja budowy skansenu XIX wiecznej architektury drewnianej sprawiły, że historia i tożsamość Dobczyc przetrwała, a samo miasto jest atrakcyjnym turystycznie punktem na mapie Małopolski.

Dzięki inicjatywie Władysława Kowalskiego zorganizowano w Dobczycach Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którego siedziba przy ul. Podgórskiej znajduje się w bezpośrednim otoczeniu parku, który już niebawem przyjmie jego imię.

Bracia Kowalscy byli propagatorami kultury w trudnych, powojennych czasach. Angażowali się w działalność Amatorskiego Zespołu Teatralnego, którego kierownikiem przez 18 lat był Władysław Kowalski, czy w rozwój dobczyckiego kina „Raba”, którego funkcję kierownika przez 37 lat pełnił Kazimierz Kowalski. Z pasją ocalali od zapomnienia przedmioty i pamiątki po minionych czasach, z których dziś możemy korzystać odwiedzając Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego. Głębokie poczucie związku z regionem kształtowało potrzebę szczególnej dbałości o dziedzictwo kulturowe wyrażane opieką nad zabytkami z terenu całej gminy Dobczyce.

Bracia Kowalscy wnieśli nieoceniony wkład w rozwój Dobczyc, posiadali także wielką pasję i charyzmę, co szczególnie podkreślili na sesji radni oraz Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, z którego inicjatywy powstały przedstawione projekty uchwał.

Wspólnie z obecną na sesji rodziną Państwa Kowalskich zdecydowano o oficjalnym odsłonięciu nazwy parku 17. maja przyszłego roku, w 27. rocznicę śmierci Władysława Kowalskiego. W imieniu potomków Władysława i Kazimierza wypowiedział się syn Włodzimierza Kowalskiego – Jerzy, który podziękował za podjęcie tych ważnych dla nich uchwał. Zadeklarował również, w imieniu syna – architekta krajobrazu, zaprojektowanie planu rewitalizacji tegoż parku.

Galeria: