Ruszyła rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 - złóż wniosek w odpowiedniej placówce

dziewczynka z uśmiechem siedząca w szkolnej ławce

Na początku marca ruszyła rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Wnioski o przyjęcie do odpowiedniej placówki można składać zarówno do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych jak i szkół podstawowych w terminie od 01.03.2021 roku do 12.03.2021 roku do godziny 15:00.

Wszystko co musisz wiedzieć o rekrutacji do przedszkoli i szkół na terenie gminy Dobczyce

 

PRZEDSZKOLE

 

Od czego zacząć?

Jeśli twoje dziecko chodzi już do przedszkola i chcesz, żeby nadal do niego chodziło:

 • złóż u dyrektora deklarację kontynuowania edukacji w tym przedszkolu. Wzór deklaracji otrzymasz w przedszkolu.

Jeśli twoje dziecko chodzi już do przedszkola, ale chcesz, żeby chodziło do innego:

 • weź udział w rekrutacji do wybranego przedszkola.

Jeśli chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola:

 • weź udział w rekrutacji do przedszkola.

Co musisz zrobić?

 1. Wybierz przedszkole publiczne, do którego chcesz zapisać dziecko.
 2. Odwiedź wybrane przedszkole lub wejdź na stronę internetową placówki i sprawdź regulamin rekrutacji.
 3. Weź/pobierz wniosek o przyjęcie do przedszkola.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Złóż gotowy wniosek w przedszkolu.
 6. Czekaj na ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci.
 7. Gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola – potwierdź swoje zgłoszenie.
 8. Czekaj na ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci
 9. Jeśli twoje dziecko zostało przyjęte, podpisz umowę z przedszkolem.
 10. Jeśli twoje dziecko nie zostało przyjęte, możesz się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej lub skontaktować się z Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce w celu wskazania wolnych miejsc w innych placówkach.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Wniosek:

 • w wersji papierowej - znajdziesz go w przedszkolu
 • w wersji elektronicznej na stronach www placówek.  

Dodatkowe dokumenty:

 1. Jeśli dziecko jest z rodziny wielodzietnej - oświadczenie o wielodzietności rodziny.
 2. Jeśli w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 3. Jeśli jesteś samotnym rodzicem - prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 4. Jeśli wychowujesz dziecko w rodzinie zastępczej - dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Zasady rekrutacji

W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

 1. Dziecko z rodziny wielodzietnej.
 2. Dziecko z niepełnosprawności.
 3. Dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością.
 4. Dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców.
 5. Dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Dodatkowe kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce:

 • Kandydat podlegający obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, w którym to obwodzie kandydat mieszka -60pkt.;
 • 5latek ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, w którym to obwodzie kandydat mieszka -30pkt.;
 • 4latek ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, w którym to obwodzie kandydat mieszka -20pkt;
 • 3latek ubiegający się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, w którym to obwodzie kandydat mieszka -10pkt;
 • Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko -5pkt;
 • Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, w obwodzie której funkcjonuje przedszkole -4pkt.

Gdzie składasz dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w wybranym przedszkolu.  

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku: od 01.03.2021 roku do 12.03.2021 roku do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych: do 23.03.2021 roku do godziny 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: do 31.03.2021 roku do godziny 15:00

 

SZKOŁA

 

Do jakiej szkoły możesz zapisać dziecko?

 • Szkoły obwodowej - czyli takiej szkoły, w której obwodzie zamieszkuje Twoje dziecko.
 • Dziecko ma zapewnione miejsce w takiej szkole, ale pamiętaj, że musisz złożyć w szkole wniosek/zgłoszenie.
 • Szkoły nieobwodowej - czyli szkoły, w której obwodzie Twoje dziecko nie zamieszkuje.
 • Tu jednak obowiązuje proces rekrutacji, jeśli szkoła w ogóle dysponuje wolnymi miejscami.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Wniosek/zgłoszenie:

 • w wersji papierowej - znajdziesz go w szkole,
 • w wersji elektronicznej na stronach www placówek.

Dodatkowe dokumenty:

Informacje o dodatkowych dokumentach znajdziesz na stronach www placówek.

W przypadku szkoły nieobwodowej obowiązują kryteria rekrutacji określone w Uchwale nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalania kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku: od 01.03.2021 roku do 12.03.2021 roku do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych: do 23.03.2021 roku do godziny 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: do 31.03.2021 roku do godziny 15:00.