Referat Gospodarki Komunalnej

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Pokój

Referat Gospodarki Komunalnej


 

Robert Maniecki Kierownik referatu 37-21-791 rmaniecki@dobczyce.pl 202
Maciej Gibała Inspektor 37-21-791 mgibala@dobczyce.pl 202
Paweł Stożek Inspektor 37-21-790 pstozek@dobczyce.pl 201
Witold Uchman Podinspektor 37-21-764 wuchman@dobczyce.pl 201
Piotr Żuk   37-21-784 pzuk@dobczyce.pl 209
         
Krzysztof Baran Inspektor 37-21-783 kbaran@dobczyce.pl 209
Jan Chanek Inspektor 37-21-784 jchanek@dobczyce.pl 209