Referat Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Pokój

Referat Finansowo-Księgowy


 

Anna Wach

Skarbnik Gminy i Miasta Dobczyce Kierownik referatu

37-21-730 awach@dobczyce.pl 114
Kazimiera Mosiężna

Z-ca Skrabnika Gminy Główny Księgowy

37-21-731 kmosiezna@dobczyce.pl 114
Beata Przęczek Inspektor 37-21-733 bprzeczek@dobczyce.pl 115
Ewa Braś Inspektor 37-21-763 ebras@dobczyce.pl 115
Józefa Szewczyk Inspektor 37-21-734 jszewczyk@dobczyce.pl 115
Marta Szpil Inspektor 37-21-733 mszpil@dobczyce.pl 115
Maria Krzysiak Podinspektor 37-21-736 mkrzysiak@dobczyce.pl 116
Renata Banowska Inspektor 37-21-738 rbanowska@dobczyce.pl 117
Teresa Michałowska Inspektor 37-21-726 tmichalowska@dobczyce.pl 117
Iwona Kania Inspektor 37-21-751 ikania@dobczyce.pl

117

Ewa Pawłowska Inspektor 37-21-727 epawlowska@dobczyce.pl 112
Urszula Ładyga   37-21-728 uladyga@dobczyce.pl 112
Halina Lisowska Inspektor 37-21-729 hlisowska@dobczyce.pl 101
Maria Topa Podinspektor 37-21-707 mtopa@dobczyce.pl 101
Monika Półtorak Inspektor 37-21-708 mpoltorak@dobczyce.pl 101