Realizacja Funduszu Sołeckiego w Bieńkowicach

ogrodzenie działki przy OSP Bieńkowice
W Bieńkowicach wykonane zostało ogrodzenie działki zakupionej w ubiegłym roku, przylegającej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. To właśnie na realizację tego zadania zdecydowali się przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy obecni na ubiegłorocznym zebraniu wiejskim. W efekcie inwestycji działka została ogrodzona oraz wykonano bramę przesuwną wraz z furtką. Koszt tej inwestycji wyniósł 26 313,00 zł brutto.
 
Pozostała część Funduszu zostanie wydatkowana do końca bieżącego roku zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego.
 
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy, które przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa w formie uchwał podjętych na zebraniach. Zadania mają służyć poprawie życia mieszkańców, być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wielkość środków dla poszczególnych sołectw obliczana jest zgodnie z określonym ustawą algorytmem, a wykonaniem wskazanych zadań zajmuje się urząd gminy.

Galeria: 

ogrodzenie działki przy OSP Bieńkowice
ogrodzenie działki przy OSP Bieńkowice