PUNKT KONTAKTOWY dla przedsiębiorców

Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego jest działaniem realizowanym w ramach projektu pn. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Działanie jest rozwinięciem i kontynuacją wybranych zadań projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA)”, których celem było uruchomienie pilotażowej wersji Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach portalu www.biznes.gov.pl.

Punkt Kontaktowy powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców. Za pośrednictwem strony internetowej Punktu Kontaktowego przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, wymagane procedury i formalności, kontakty do organów realizujących odpowiednie procedury oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania.  Punkt Kontaktowy oferuje pomoc przedsiębiorcom poprzez Centrum Pomocy udzielając informacji m.in. na temat obowiązujących przepisów prawa. Na pytania przedsiębiorców odpowiadają  konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Filmy promocyjne elektronicznego Punktu Kontaktowego:

https://www.youtube.com/watch?v=92hLPOtkp1g

https://www.youtube.com/watch?v=B8d9i4Zw3hM

 Profil na facebook o ePK: www.facebook.com/eugopl