Ptaki - cudaki Patrycji Zając i Aleksandry Kalęby nagrodzone w międzynarodowym konkursie plastycznym

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ptaki Cudaki” zorganizowany został przez Rzeszowski Dom Kultury. Na tegoroczną, drugą już, edycję konkursu, „przyleciało” 2298 ptaków cudaków, m.in. z Czech, Słowacji, Niemiec i kilkuset miejscowości z całej Polski, a każdy z nich zachwycał zaskakującym pomysłem.
Celem organizatorów było stworzenie ciekawego, tematycznego konkursu plastycznego, w którym młodzi artyści mogliby uzewnętrznić swoją bogatą wyobraźnię w sposób wolny i kreatywny. Tematem wspólnym dla wszystkich prac był barwny świat ptaków, którego obserwacja miała być inspiracją dla młodych artystów.
Jury Konkursu, w składzie: Łukasz Cywicki – adiunkt w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monika Tohl – nauczyciel w rzeszowskim Zespole Szkół Plastycznych oraz Dorota Zielińska – artysta malarz, stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia najciekawszych prac.
Ostatecznie nagrody przyznano czterdziestu młodym twórcom. Ich prace można było podziwiać podczas wernisażu pokonkursowego, zorganizowanego w RDK.
Patrycja Zając, uczestniczka zajęć kółka plastycznego MGOKiS Dobczyce, w grupie pani Lucyny Sławińskiej Targosz zajęła III miejsce w II grupie wiekowej (klasy I-III szkół podstawowych), prace w formie płaskiej. Wyróżnienie w kategorii klas gimnazjalnych przypadło w udziale Aleksandrze Kalębie, reprezentującej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach. Serdecznie gratulujemy.