PSZOK zostanie ponownie otwarty w poniedziałek 1 czerwca

śmieci

W związku ze zniesieniem części obostrzeń wprowadzonych na skutek epidemii informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobczycach, zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 45a (teren oczyszczalni ścieków) zostaje ponownie uruchomiony od poniedziałku 1 czerwca 2020r.

W związku z powyższym Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobczycach w okresie od czerwca do października będzie czynny w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 1700 do 2100 oraz w soboty od godziny 1000 do 1800. Frakcje odpadów przyjmowane w PSZOK nie ulegają zmianie.

Osoby korzystające z PSZOK będą zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: posiadania i używania maseczek i rękawic oraz zachowania bezpiecznego odstępu od pracownika i innych osób. Wjazd na teren punktu będzie odbywał się pojedynczo.