Przyjmijcie Betlejemskie Światełko Pokoju

 

„My, harcerze, sprowadzając Betlejemski Ogień do Polski i przekazując Go wszystkim, którzy pragną Jego obecności, pełnimy służbę w imię pokoju, zrozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi z bliska i z daleka”.

Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" po raz pierwszy została zorganizowana w 1986 roku w Linz w Austrii jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Nosiła wtedy nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec – wybrani przez ORF spośród dzieci działających charytatywnie – odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem austriackich linii lotniczych. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła w samym Betlejem, wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia.

Około tygodnia przed Świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej odbierał Światło na przejściu granicznym na Łysej Polanie w Tatrach. Obecnie przekazanie co roku odbywa się naprzemiennie – raz na Słowacji, raz w Polsce. W tym roku przekazanie Światła nastąpi u naszych południowych sąsiadów, Svicie, 8 km od Popradu.

Od 21 lat światełko w Krakowie dzięki harcerzom

Od 1991 roku małopolscy harcerze dostarczają Betlejemskie Światło Pokoju do Krakowa. Tu odbywa się wielka uroczystość, na którą przyjeżdżają reprezentacje hufców Chorągwi Krakowskiej, a także z innych regionów Polski oraz z zagranicy. Biorą one udział w apelu na dziecińcu Zamku Królewskiego na Wawelu oraz w uroczystej mszy świętej w Bazylice Mariackiej, podczas której Kardynał – Metropolita Krakowski – wita Światło w Małopolsce. Po mszy komendant Chorągwi przekazuje lampiony ze Światłem wszystkim przybyłym delegacjom. Jest to również okazja do wspólnego kolędowania i podzielenia się opłatkiem.

Od tej chwili Światło wędruje do wielu parafii, szkół, instytucji, władz samorządowych, rektorów wyższych uczelni. Dociera również do wszystkich tych, którzy chcą je ugościć w domu; jest przekazywane także na zbiórkach, skąd trafia na wigilijne stoły rodzin naszych harcerzy i instruktorów, niosąc pokój i wzajemne zrozumienie.

Przyjmijcie Betlejemskie Światełko Pokoju

Komenda Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów zachęca wszystkich do przyjęcia Betlejemskiego Światła Pokoju. My, harcerze, sprowadzając Betlejemski Ogień do Polski i przekazując go wszystkim, którzy pragną jego obecności, pełnimy służbę w imię pokoju, zrozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi z bliska i z daleka. Dlatego wpatrzeni w blask Ognia, w tę świętą noc Bożego Narodzenia, wierzymy, że nie tylko chcemy, ale i możemy zmienić świat na lepszy i w każdym człowieku odnaleźć brata.

Mamy nadzieję, że i w Waszych domach Światło pojawi się na wigilijnych stołach, otulając Was swoim ciepłem i blaskiem, sprawiając że Wasze święta będą pełne radości i miłości.

W tym roku idea Betlejemskiego Światła Pokoju została przyłączona do projektu „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenia WIOSNA. Razem z pomocą materialną, realizowaną dzięki wolontariuszom Stowarzyszenia, Światło będzie niosło ciepło i pokój osobom chorym i potrzebującym, tak, aby przeżyli te święta godnie, przy wigilijnym stole i z radością w sercu.

W tym roku służba harcerzy przebiegać będzie pod hasłem: „Odważ się być dobrym”. Nawiązując do cytatu z Księgi Rodzaju – „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”, rozumiemy je jako „bądź dobrym człowiekiem” oraz „czyń dobro”.

Wymaga to od Nas wielkiej odwagi, zaangażowania i szczerych chęci. Dzisiejszy świat nie promuje poprawnych postaw, zanika kultura społeczna, moralność. Hasło „Odważ się być dobrym” to nawołanie, podkreślenie by szukać w sobie dobra, którym można dzielić się z innymi.

W bieżącym roku powitanie i rozesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju będzie miało miejsce w Krakowie w niedzielę, 16 grudnia. Uroczysty Apel Harcerski odbędzie się o godz. 15:45 na Wawelu, msza święta pod przewodnictwem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza będzie miała miejsce o godz. 17 w Bazylice Mariackiej, natomiast przekazanie Światła uczestnikom uroczystości jest zaplanowane na godz. 18 na Placu Mariackim.

Betlejemskie Światło Pokoju dotrze i do Dobczyc. 17 grudnia na Roratach o godzinie 6:45 w kościele M.B. Wspomożenia Wiernych dobczyccy harcerze i zuchy przekażą Światło Pokoju. Następnie rozniosą je do instytucji naszego miasta.