PRZEDSIĘBIORCO SKORZYSTAJ – BEZPŁATNE DORADZTWO ORAZ SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP  pt. "Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 2.2.1

 Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. realizuje projekt na świadczenie bezpłatnych usług doradczych w zakresie planowania rozwoju firmy oraz pomocy w pozyskaniu finansowania zwrotnego (kredyty, pożyczki, leasing, factoring). Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 2.2.1, projekt systemowy PARP "Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców"

 W ramach projektu MARG Sp. z o.o. oferuje:

 • BEZPŁATNE DORADZTWO z zakresu pozyskiwania finansowania zwrotnego (kredyty, pożyczki, leasing, factoring) dla przedsiębiorców,
 • BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych, planowania i zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz ubiegania się o jego dofinansowanie.

Przedsiębiorca, który zgłosi się do MARG Sp. z o.o.  może zostać objęty dwiema usługami zarówno doradczą i szkoleniową.

Szczegóły oferty:

BEZPŁATNE DORADZTWO

Dla kogo: mikro- i małe firmy wszystkich branż gospodarki

W ramach doradztwa oferujemy:

 • Edukację ekonomiczną- zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie planować i prognozować efekty prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Diagnozę potrzeb i możliwości finansowych - wspólnie przeprowadzimy diagnozę potrzeb i możliwości finansowych Twojej firmy,
 • Opracowanie biznes planu oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania finansowania inwestycji – analiza SWOT, prognoza finansowa, założenia ekonomiczne itp.,
 • Bazę instytucji finansowych oraz pomoc przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Twojej firmy,
 • Wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany instrument finansowy - wyjaśnimy Ci wszystkie zapisy umów i dokumentów, które musisz podpisać starając się o kredyt lub pożyczkę. Niezrozumiałe paragrafy w umowach staną się czytelne i jasne,
 • Asystę przy załatwianiu formalności związanych z podpisaniem umowy o otrzymanie finansowania zwrotnego - pomożemy Ci przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą,
 • Doradztwo z zakresu wdrożenia założeń biznes planu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnego doradztwa można uzyskać w siedzibie Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Rynek 8/9, 32 -400 Myślenice, tel. 12 274 43 43.

Do Twojej dyspozycji są wysokiej klasy specjaliści, którzy bezpłatnie przeprowadzą audyt finansowy, diagnozę potrzeb i możliwości finansowych wraz z dopasowaniem i przedstawieniem oferty dostępnych źródeł finansowania (np. kredyt obrotowy, inwestycyjny, pożyczki, leasing, factoring).

NASI DORADCY:

Agnieszka Sawicka
agnieszka.sawicka@myslenice.pl
12 274 43 43

Urszula Sentysz
urszula.sentysz@myslenice.pl
12 274 43 43

Jacek Krupa
jacek.krupa@myslenice.pl
12 274 43 43

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Dla kogo: mikro- i małe firmy wszystkich branż gospodarki

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia ekonomiczne,
 • Planowanie i zarządzenie finansami przedsiębiorstwa,
 • Ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia, firmy,
 • Monitorowanie realizacji przedsięwzięcia.

Czas trwania szkolenia to 16 godzin (dwa dni szkoleniowe).

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów, dyskusji, W trakcie szkoleń przedstawione zostaną przykładowe wnioski pożyczkowe/ kredytowe itp. Szkolenia prowadzone będą przez dwóch doświadczonych  trenerów.

Uczestnicząc w szkoleniu zyskasz:

 • Wiedze i umiejętności niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • Informacje dotyczące możliwości uzyskania finansowania dla swojej firmy,
 • Materiały szkoleniowe zawierające m. in. wzory wniosków pożyczkowych z instrukcją wypełnienia,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie jest w 100% BEZPŁATNE.

Harmonogram szkoleń:

1 termin (2 dni szkoleniowe, 16h) – wrzesień 2012*

2 termin (2 dni szkoleniowe, 16h) – styczeń 2013*

 * szczegółowe terminy szkoleń oraz programy zostaną podane w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych szkoleń można uzyskać w siedzibie Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, tel. 12 274 43 43.

Jacek Krupa
jacek.krupa@myslenice.pl
697 820 880