Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody związane z wymarznięciem upraw rolnych