Prace w Chiranie postępują

Prace w Chiranie postępują

W obrębie budynku starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej cały czas trwają roboty modernizacyjne. Zaawansowane prace widać m.in. na dachu budynku, który został wymieniony, a na jego szczycie stanęła wieżyczka będąca odwzorowaniem tej, która niegdyś wieńczyła budynek.

W miejscu starej szkoły powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy, na prowadzenie którego Gmina Dobczyce posiada zabezpieczone środku z budżetu państwa.

Z uwagi na wysokie koszty przebudowy budynku zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje między innymi wykonanie przebudowy dachu z wymianą pokrycia, wymianę stropów, przebudowę schodów prowadzących na poddasze, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, wymianę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania w części budynku, podbicie fundamentów oraz prace wykończeniowe na parterze budynku.

Koszt prac w ramach I etapu wynosi prawie 2 mln zł i jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

W drugim etapie wykonane zostaną roboty instalacyjne i wykończenia na piętrze budynku, osuszanie piwnic, wykonanie izolacji termicznej ścian budynku – elewacja.