Poznaliśmy laureatów eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom

zdjęcie grupowe przedstawia uczestników i członków komisji turnieju

W ubiegłym tygodniu w Dobczycach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych). Polega na rozwiązaniu testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego. Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych.

Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów) oraz wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz historii i ekologii. Ważnym elementem jest wiedza i umiejętność racjonalnego zachowania w sytuacji niestandardowej i stresującej oraz znajomość sprzętu i jego zastosowania.

W eliminacjach gminnych turnieju wzięli udział uczestnicy reprezentujący jednostki OSP w Brzączowicach, Bieńkowicach, Dziekanowicach, Dobczycach, Kornatce, Sierakowie, Nowej Wsi i Stojowicach.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych i ustnych komisja w składzie: Marcin Adamski  – przewodniczący, Andrzej Panuś – sekretarz, Piotr Dominik – członek komisji, Michał Piwowarczyk – członek komisji; przedstawiła wyniki eliminacji gminnych turnieju:

I grupa wiekowa: klasy I – IV szkół podstawowych

  1. miejsce Weronika Popiel – OSP Dziekanowice
  2. miejsce  Dominka Wadyl – OSP Kornatka
  3. miejsce Rafał Nowak - OSP Stojowice

II grupa wiekowa: klasy V – VIII szkół podstawowych

  1. miejsce Hubert Rapacz – OSP Nowa Wieś
  2. miejsce Dominik Wylegała – OSP Bieńkowice
  3. miejsce Piotr Jamka  - OSP Dziekanowice

III grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe

  1. miejsce Katarzyna Baran – OSP Stojowice
  2. miejsce Wiktoria  Duda  – OSP Kornatka
  3. miejsce Kacper Klikuszewski – OSP Kornatka

Zwycięzcy w każdej kategorii reprezentować będą gminę Dobczyce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a laureatom życzymy powodzenia na dalszych etapach turnieju. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwał Inspektor do Spraw Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Panuś. Sponsorami nagród była Gmina Dobczyce i Bank Spółdzielczy w Dobczycach.

Galeria: 

członkowie komisji wręczają laureatom turnieju nagrody
w sali lekcyjnej w ławkach siedzą uczestnicy turnieju, członkowie komisji rozdają uczestnikom testy