Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców, na zdjeciu członkowie Rady przy stole
W środę, 8 marca, odbyło się posiedzenie Rady Przedsiębiorców, które poświęcone było perspektywom kształcenia młodzieży w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Tomasz Suś wraz z wiceburmistrz Edytą Podmokły, członkowie Rady Przedsiębiorców oraz zaproszeni goście: wicestarosta Rafał Kudas, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Izabela Młynarczyk oraz dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Dobczyce, a także nauczyciele doradztwa zawodowego.
 
Spotkanie wzbogacone zostało prezentacją dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Izabeli Młynarczyk na temat roli targów pracy w poszukiwaniu kierunków nauczania oraz prezentacją dyrektora Zespołu Szkół w Dobczycach Bogusława Lichonia na temat współpracy szkoły z lokalnymi przedsiębiorstwami.
 
Przedstawione prezentacje otworzyły przestrzeń do dyskusji m.in. o kształceniu branżowym oraz oczekiwaniach konkretnych rynków pracy. Przedsiębiorcy zaznaczyli potrzebę ustawicznego rozwoju kształcenia zawodowego w oparciu o zapotrzebowanie rynku. Wszyscy zgodnie zadeklarowali dalszą wspólną współpracę na tej płaszczyźnie.
 
Rada Przedsiębiorców powołana na wniosek burmistrza pełni ważną funkcję doradczą i opiniotwórczą. Rada jest głosem przedsiębiorców z terenu gminy Dobczyce i reprezentuje ich interesy w działaniach prowadzonych wspólnie z samorządem.