Plac zabaw w Brzączowicach zyska nowe urządzenia

fotografia przedstawia plac zabaw w Brzaczowicach

W dniu 23 marca 2023 r. podpisana została umowa z firmą Kora Jamer i Wspólnicy Sp. J. na dostawę wyposażenia placu zabaw i pomocy dydaktycznych do przedszkola w Brzączowicach. W ramach zawartej umowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzączowicach zyska nowe wyposażenie. Zamontowane zostaną bujaki i grzybki na sprężynach, zestaw zabawowy i urządzenie sprawnościowe. Dziś wykonawca tego zadania rozpoczął wstępne prace na placu zabaw.  

Całość inwestycji opiewa na kwotę 50  837,20 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 10. Wiedza i Kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego. Podziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr projektu RPMP.10.01.02-12-0245/19-00.” - Dostawa wyposażenia placów zabaw do przedszkola w Brzączowicach.

Galeria: 

na zdjęciu od lewej strony stoi kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba, obok Radny Stanisław Ciećko, w tle plac zabaw
na zdjęciu plac zabaw w Brzączowicach