Partnerski projekt podniósł atrakcyjność Dobczyc

Partnerski projekt podniósł atrakcyjność Dobczyc
Stworzenie na terenie gminy Dobczyce (Polska) i Hladovka (Słowacja) warunków do ochrony i rozwoju materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury pogranicza oraz realizacji inicjatyw kulturalnych stało się celem partnerskiego projektu Gminy Dobczyce i Obec Hladovka.
 
W ramach projektu „Zamek i wiejska chata – nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu” wykonane zostały prace konserwatorskie na zamku w Dobczycach, które będą służyć nie tylko odbudowie kolejnej części zabytkowego obiektu, ale także stworzyły nową przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych. W ramach projektu wykonana została także odbudowa mostu, który zastąpił wysłużony już obiekt.
 
W gminie Hladovka powstała Izba Regionalna, której realizacja pozwoliła na stworzenie nowego miejsca przechowywania i promocji przedmiotów, mebli, strojów stanowiących o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców. Izba będzie też miejscem realizacji warsztatów regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, spotkań tematycznych, spotkań z twórcami ludowymi itp.
 
Projekt poprzez podniesienie atrakcyjności gmin przyczyni się także do ich promocji wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających polsko-słowackie pogranicze.
 
WIęcej o projekcie dowiedzieć można się z materiału filmowego na: https://www.myslenice-itv.pl/partnerski-projekt-podniosl-atrakcyjnosc-do...
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
 
logotypy