Otwarty Powiatowy Konkurs Plastyczny "Folklor w duszy gra"

Otwarty Powiatowy Konkurs Plastyczny "Folklor w duszy gra"

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z powiatu myślenickiego do udziału w Otwartym Powiatowym Konkursie Plastycznym, towarzyszącym II Ogólnopolskiemu Turniejowi Tańców Polskich "Dobczyce 2014". Tematem konkursu jest ukazanie ruchu postaci w tańcu, ukazanie lekkości i dynamiki w tańcu, ukazanie barw strojów i emocji towarzyszących tancerzom.
Inspiracją prac konkursowych powinny być narodowe lub regionalne tańce polskie.
Prace konkursowe należy złożyć do 26 maja w siedzibie Organizatora. (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce, tel. 12 27 16 757). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 czerwca 2014 roku. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 07 czerwca 2014 roku w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach (ul. Szkolna 43), podczas II Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.mgokis.dobczyce.pl