Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rodzaj zadania publicznego:

Celem konkursu jest zwiększenie ofert rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych będących alternatywą wobec  niepożądanych zachowań  związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki oraz mieszkańców Gminy Dobczyce poprzez:

  1. organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień,
  2. organizację i prowadzenie   cyklicznych otwartych spotkań integracyjnych,  zabaw, imprez i konkursów z elementami profilaktyki uzależnień,
  3. organizację otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców  połączonych z kampanią edukacyjną z zakresu profilaktyki uzależnień.