Ostrzeżenia meteorologiczne

baner ostrzeżenie pogodowe

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 19 czerwca 2020 - Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Od godz. 10:00 dnia 19.06.2020 do godz. 22:00 dnia 19.06.2020

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystą-pić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 35%