Opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobczyce w 2021 roku:

 

  • 29 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za miesiąc,

 

  • 181 zł od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe za rok.

 

Od 1 stycznia 2021 roku właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych będą mogli otrzymać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

 

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, uiszcza się z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

 

1) do 15 lutego, za miesiące styczeń – luty,

2) do 15 kwietnia, za miesiące marzec – kwiecień,

3) do 15 czerwca, za miesiące maj – czerwiec,

4) do 15 sierpnia, za miesiące lipiec – sierpień,

5) do 15 października, za miesiące wrzesień – październik,

6) do 15 grudnia, za miesiące listopad – grudzień.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się za cały rok bez wezwania z góry w terminie do 15 lutego, a w przypadku złożenia deklaracji w późniejszym terminie, do ostatniego dnia miesiąca, w którym deklaracja została złożona.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

 

Aktualizacja: styczeń 2021 r.