Od 14 maja intensywne opady deszczu

W związku z przewidywanym od dnia 14 maja 2014 r. wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, które mogą powodować wezbranie rzek, potoków oraz podtopienia zwracamy się do Państwa z prośbą o sprawdzenie drożności przepustów pod zjazdami do nieruchomości w celu umożliwienia swobodnego przepływu wód w rowach przydrożnych.