Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów

Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów

Podczas noworocznego spotkania z emerytami i rencistami, uczestnicy zaśpiewali kolędy pod przewodnictwem wokalnych przedstawicieli stowarzyszenia. Pani Prezes Józefa Baran podziękowała za tak liczne przybycie i przedstawiła informacje dotyczące działalności stowarzyszenia w ostatnim roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś podsumował miniony 2019 rok, przedstawił rozpoczęte i zrealizowane projekty oraz o plany i pomysły na kolejny rok. Podziękował również za zaproszenie i spotkanie seniorom z naszej gminy, wspominając między innymi o tym, jak istotne jest ich doświadczenie. Burmistrz prosił o dzielenie się nim z młodszymi, gdyż jak zaznaczył: „Jest to dla nas ogromną wartością móc czerpać pomoc, korzystać i uczyć się dzięki poznaniu waszych przeżyć i doświadczeń.”

Swoją wdzięczność dla seniorów za aktywność i wkład w rozwój życia kulturowego gminy wyraziły również Pani Wiceburmistrz Edyta Podmokły oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska. Wszystkim emerytom i rencistom naszej gminy życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2020 roku.

Galeria: 

Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów
Noworoczne spotkanie emerytów i rencistów