Dzierżawa w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych budynkiem wielofunkcyjnym o nazwie „ Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowego”

Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych na okres od dnia 01.03.2013 r. do dnia 30.12.2022 r. zabudowanych budynkiem wielofunkcyjnym o nazwie „ Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowego” o powierzchni 6926,5 m2

Właściciel psa ponosi za niego odpowiedzialność

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Dobczyce, dotyczącymi zagrożenia jakie stanowią błąkające się psy tutejszy Urząd informuję, że zgodnie art. 77 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 z póź. zm.) kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny oraz zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 31.08.1997 r. o ochronie zwierząt (DZ.U. z 1997r. Nr 111, poz.724 z póź.zm.) kto narusza nakazy albo zakazy określone w art.

Przeprowadzka biblioteki

W związku z przeprowadzką do nowej siedziby w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym przy ul. Szkolnej  43 Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach będzie czynna w obecnej lokalizacji (ul. Kilińskiego 4) tylko do 8 lutego. Od 11 lutego do 11 marca biblioteka ,z powodu przeprowadzki i licznych prac adaptacyjnych i porządkowych w nowym lokalu, będzie nieczynna.

Strony