INFORMACJA

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że po przeprowadzonym badaniu wody w laboratorium MPWiK Kraków S.A. pobranej z sieci wodociągowej w ul. Górskiej oraz ul. Przedbronie w dniu 21.01.2014r. stwierdzono, że woda nadaje się do spożycia. Zapach, który był wyczuwalny w godzinach popołudniowo-wieczornych dnia 20.01.2014r spowodowany był koniecznymi pracami w obiekcie pompowni wody, jednakże nie stanowił zagrożenia dla zdrowia odbiorców wody. Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej w ul. Górskiej i ul.

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: "Hej, Kolęda, Kolęda...!" za nami

19 stycznia 2014 roku, po raz pierwszy, w Dobczycach odbył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: "Hej, Kolęda, Kolęda...". Wzięło w nim udział 6 grup podtrzymujących tradycje kolędnicze na terenie powiatu myślenickiego. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd w dobczyckim Rynku, barwny korowód kolędniczy przeszedł ulicami miasta do auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego, gdzie o godzinie 15:00 rozpoczęła się część konkursowa.

Uczestników oceniała komisja w składzie:

1. Elżbieta Porębska – Kubik - etnograf

2. Teresa Marcinkowska - etnograf

Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 15.01.2014 w spr. przeprowadzenia konsultacji na okoliczność uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Zarządzenie znajduje się w dziale BIP - Zarządzenia Burmistrza  - http://dobczyce.pl/BIP/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-92014-burmistrza-gminy...

 

Rajdowa WOŚP w Dobczycach

11. Rajdowa WOŚP w Dobczycach już za nami. Czas więc na krótkie podsumowanie. Po raz pierwszy impreza miała charakter dwudniowy. W sobotę, przy pięknej pogodzie, ale nieco słabej (liczebnie)  obsadzie odbył się Rally Sprint. Mimo tego, że rywalizacja była na dalszym planie to nie możemy nie wspomnieć tutaj o zwycięzcy klasyfikacji generalnej, załodze Adam Tochowicz / Andrzej Włodarski.

Strony