Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce

Loga projektu

Rozpoczynają  się konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce.

Zostaną one przeprowadzone w formie wyrażenia opinii pisemnej, ustnej oraz w trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 30 stycznia br. w RCOS w Dobczycach. Konsultacje potrwają do dnia 20 lutego 2017 r.

Uwagi w postaci papierowej lub elektronicznej można przesyłać za pomocą  formularza uwag, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza i jest do pobrania poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju nr 208 Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Wypełniony formularz, z dopiskiem „Formularz zgłaszania uwag – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce”, należy przesłać na adres:  jkoczwara@dobczyce.pl lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce z dopiskiem w godzinach pracy urzędu (pn. 7:30 - 16:30, wt. - pt. 7:30 - 15:15) do 20 lutego br.

Istnieje również możliwość przekazania uwag ustnych w poniedziałki w godz. 10:00 – 16:00 i wtorki w godz. 9:00-15:00 w pokoju nr 208 Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 26.01.2017, konsultacje zostają przedłużone do 28 lutego 2017r.