Nabór do projektu OZE

Jesteś zainteresowany montażem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła zgłoś się do projektu OZE – nabór do 14 listopada (nabór przedłużony do 17 listopada)

W związku z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi projektu pn: „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” wszystkie osoby, które składały w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce „Deklarację przystąpienia do projektu”, jak również osoby, które do tej pory nie złożyły w/w deklaracji a są zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są aby w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada:

  1. Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
  2. Złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce następujących dokumentów:
  • Wypełnioną i podpisaną umowę przedwstępną (dwa egzemplarze);
  • Oświadczenie współwłaściciela/współwłaścicieli o zgodzie na montaż instalacji;
  • Potwierdzenie wpłaty kaucji zabezpieczającej;
  • Deklaracja przystąpienia do projektu (jeśli nie była wcześniej złożona);
  • Kopia ostatniej faktury za energię elektryczną (w przypadku instalacji fotowoltaicznych);
  1. Opłacenie zwrotnej kaucji zabezpieczającej w wysokości 150 złotych na konto Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa.

W tytule przelewu obowiązkowo należy podać następujące dane: Imię i Nazwisko Zainteresowanego oraz dopisek: Kaucja instalacje OZE, lokalizacja planowanej instalacji (gmina, miejscowość, nr domu).

Numer konta do przelewu: 74 8591 0007 0240 0510 0534 0001

Dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują sią na stronie: http://www.turystycznapodkowa.pl/projekt_OZE-11.html.

Informacje można również uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (pok. 216) lub telefonicznie 12 37 21 777

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na https://www.interankiety.pl/i/VDEA7mbD