Monika Gubała – Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach została odznaczona medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Zaszczytny tytuł oraz medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Monika Gubała odebrała z rąk Moniki Smoleń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Honorowa odznaka przyznawana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi i wkład w rozwój kultury w Polsce.

Monika Gubała, która stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach piastuje od początku jej założenia, a więc od roku 2009, dała się poznać jako świetny pedagog, czuły na potrzeby kulturalne nie tylko dzieci i młodzieży, ale całej społeczności Gminy Dobczyce oraz jako świetny manager, który dba o rozwój swojej palcówki.

W trakcie czterech lat wytężonej pracy, dobczycka szkoła stała się jedną z najlepiej wyposażonych w instrumenty szkół muzycznych w regionie (posiada już m.in. 3 fortepiany, które służą całej społeczności lokalnej i regionalnej). Podczas swojej działalności szkoła zwiększyła liczbę nauczycieli z 13 na 23, a liczbę uczniów z 63 na około 160, którzy kształcą się w 14 oddziałach teorii i w 13 specjalnościach instrumentalnych.

Za szczególny wkład w rozwój szkoły uznano wdrożenie przez Monikę Gubałę pilotażu nowej reformy szkolnictwa artystycznego, który Szkoła Muzyczna realizuje w roku szkolnym 2012/2013.

Pani Dyrektor podpisała umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego, jako jedna z 17 szkół w Polsce, ale jako jedyna szkoła, której organem prowadzącym jest Gmina. Dzięki eksperymentowi pedagogicznemu Szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o następujące przedmioty: gitara dodatkowa, perkusja dodatkowa, kontrabas dodatkowy, gra a' vista, zespół piosenki dziecięcej, zespół piosenki musicalowej oraz zespół rytmiczny. Od klasy IV 6/c i III4/c uczniowie grają w zespołach kameralnych na dwóch działach: instrumentalnym i muzykowania zespołowego. Celem reformy jest przyjazne podejście do kształcenia muzycznego, nabywanie kompetencji współpracy w zespole oraz kreatywne kształcenie. Będąc przekonaną o słuszności reformy, potrafiła zainteresować i przekonać zespół nauczycieli Szkoły, uczniów i ich rodziców do wprowadzenia zmian.