Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje

treść informacji

Ministerstwo  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb elektrowni wodnej Dobczyce zlokalizowanej na rzece Rabie  w km 6+100 jej biegu, w m. Dobczyce, pow. myślenicki, woj. małopolskie.

Pełna treść ogłoszenia: https://www.dobczyce.pl/BIP/ogloszenia-rozne/informacja-o-wszczeciu-post...