Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach z filią w Domu Ludowym w Stadnikach

podpisanie umowy na adaptację Domu Ludowego na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach
Dziś w siedzibie dobczyckiej biblioteki doszło do historycznego wydarzenia. Dzięki podpisanej umowie między dyrektorem biblioteki Pawłem Piwowarczykiem, a wspólnikiem firmy „WI-BA SC” Adrianem Bochackim za kilkanaście miesięcy Miejska Biblioteka Publiczna będzie miała swoją filię w Stadnikach. Na tę potrzebę adaptowany będzie budynek Domu Ludowego w Stadnikach. Jest to powrót do korzeni, ponieważ jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w tym samym miejscu funkcjonował przez wiele lat oddział naszej biblioteki.
 
Wartość robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa i adaptacja Domu Ludowego w Stadnikach na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach” zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą opiewają na kwotę 4,6 miliona.
Prace będzie realizowała firma „WI-BA” spółka cywilna z Myślenic.
 
Jak podkreśla dyrektor biblioteki - filia, która planowo ma rozpocząć działalność na początku 2024 roku będzie szansą na rozszerzenie działalności i bycia bliżej czytelnika, odbiorcy kultury. Ta biblioteka będzie czymś więcej niż tylko wypożyczalnią. To bardziej małe centrum kultury oferujące nieszablonowe zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i dla seniorów prowadzące szeroko zakrojoną współpracę ze szkołą, z Kołem Gospodyń.
 
Dzięki dofinansowaniu z zadania w ramach Kierunku Interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka została beneficjentem programu, uzyskując dofinansowanie w kwocie 2 milionów 250 tysięcy złotych. To maksymalna kwota, którą mogliśmy uzyskać – to bardzo cieszy, podkreśla dyrektor Paweł Piwowarczyk.
 
Szczególne podziękowania należą się burmistrzowi gminy i miasta Dobczyce Tomaszowi Susiowi, który zainicjował cały projekt. Przygotowanie wymagało pracy wielu osób m. in. kierownika referatu inwestycji Pana Konrada Skiby i głównego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy Pana Marka Mitko oraz zespołu projektanta Wiktora Kielana. Zadanie nie zostałoby zrealizowane bez wsparcia ze strony Rady Miejskiej w Dobczycach, która przyznała bibliotece dotację inwestycyjną w wysokości ponad 2,5 miliona złotych.
 
Fot. i informacja za: Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach