Małopolski System Informacji Turystycznej

MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

     Każdy turysta odwiedzający Dobczyce powinien znaleźć się na ulicy Pdgórskiej 1. Tutaj znajduje się Punkt Informacji Turystycznej. Pracownik punktu pomoże Państwu zaplanować wycieczkę lub dłuższy pobyt w Dobczycach, przedstawi ofertę turystyczną całej Małopolski. Pomocne są rónież liczne materiały: mapy, foldery, katalogi oraz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Dostępne są także materiały dla osób słabo widzących, jak również w języku Braille'a.

     Dobczyce, jako jeden z 25 partnerów uczestniczy w projekcie Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 3 " Turystyka i Przemysł kulturowy" Działanie 3.1 " Rozwój inflastruktury turystycznej".

    Oficjalne otwarcie punktu w Dobczycach odbyło się 21 listopada 2011.
Jednostka IT w Dobczycach – dofinansowanie z MRPO: 60 908,00 zł
- prace budowlane 9 495,00 zł
- wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy) 49 790,00 zł
- znaki kierujące do jednostki 1 623,00 zł            
Punkt w Dobczycach wraz z  wszystkimi jednostkami działającymi w ramach MSIT odznacza się jednorodną aranżacją wnętrz i wyposażeniem, stanowiąc rozpoznawalny element marki MSIT.
W celu stworzenia spójnego systemu informacji turystycznej utworzono sieć 34 jednostek IT, połączonych zintegrowanym systemem informatycznym. Korzyści wynikające z systemu to przede wszystkim wysoka jakość obsługi turystów, osiągana przez dostarczenie kompleksowej informacji oraz wzrost liczby osób korzystających z usług informacji turystycznej poprzez zwiększenie dostępności informacji, również dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy punktów informacji turystycznej przeszli kompleksowe szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi turysty. Jednostki IT dysponują szerokim katalogiem materiałów informacyjnych o Małopolsce (18 tytułów wydawnictw, 7 wersji językowych, 2,5 mln nakładu). Głównym założeniem projektu jest, aby w całym regionie wszystkie jednostki IT pracowały według jednolitych, wysokich standardów obsługi turysty.
Przy głównych atrakcjach turystycznych Małopolski stanęło blisko 90 tablic informacyjnych. Przy drogach wojewódzkich oraz powiatowych zamontowano ponad 150 turystycznych znaków drogowych zachęcających turystów do zwiedzania atrakcji małopolski.
 

Punkt Informacji Turystycznej w Docbzycach
Punkt Informacji Turystycznej w Docbzycach
Punkt Informacji Turystycznej w Docbzycach
Punkt Informacji Turystycznej w Docbzycach
Punkt Informacji Turystycznej w Docbzycach
Punkt Informacji Turystycznej w Docbzycach