Krzyż Małopolski dla Burmistrza Marcina Pawlaka

Marcin Pawlak - Zasłużony dla Małopolski

Burmistrz Marcin Pawlak otrzymał wczoraj w Myślenicach, 13 października 2014 r. z rąk Marszałka Marka Sowy odznakę honorową „Krzyż Małopolski”. Uroczystość ta miała miejsce podczas wizyty w ramach cyklu spotkań podsumowujących osiągnięcia regionu Małopolski w ostatniej kadencji 2010-2014. Dodatkowo wręczone zostały nagrody w plebiscycie „MAŁOPOLSKA. Widać zmiany”. W ramach tego konkursu docenione zostały dwa przedsięwzięcia, w kategorii „Przestrzeń do życia” nagrodę otrzymała Gmina Sułkowice za projekt budowy zalewu rekreacyjnego w tej gminie oraz w kategorii „Człowiek-potencjał” – Powiat Myślenicki za budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego.

Modernizacja szkół i infrastruktury drogowej, rozwój oferty kulturalnej oraz ochrona zabytków – to tylko niektóre z tematów, których dotyczyły projekty zrealizowane w powiecie myślenickim w ostatnich latach.
– W obecnej perspektywie finansowej powiat myślenicki otrzymał z funduszy Unii Europejskiej 154 mln zł, a dzięki tej pomocy udało się zrealizować projekty na łączną sumę 273 mln zł – przypomniał marszałek Marek Sowa. – W Myślenicach i okolicy żyje się coraz lepiej. W powiecie myślenickim obserwujemy stały wzrost liczby mieszkańców, a ta część Małopolski może się poszczycić jednym z największych w regionie przyrostów naturalnych. Pamiętajmy jednak, że wciąż stoją przed nami poważne wyzwania, jakimi jest między innymi zmniejszenie stopy bezrobocia – mówił gospodarz Małopolski.

Prezentacji zatytułowanej „Co zrobiliśmy – nasze osiągnięcia” towarzyszyła debata z udziałem Marcina Pawlaka – Burmistrza Dobczyc, Piotra Szewczyka – Dyrektora Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem, Józefa Tomala – Starosty Myślenickiego oraz Marii Brożek – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Dorzecza Raby.

Prezentacja podsumowująca „Co zrobiliśmy – nasze osiągnięcia” dla powiatu myślenickiego.

Tekst na podstawie publikacji na stronie www.malopolskie.pl

Galeria: 

Honorowa Odznaka "Krzyż Małopolski " dla Burmistrza Marcina Pawlaka
Honorowa Odznaka "Krzyż Małopolski " dla Burmistrza Marcina Pawlaka
Honorowa Odznaka "Krzyż Małopolski " dla Burmistrza Marcina Pawlaka