Konsultacje strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+”