Konserwacja zabytkowych kapliczek i figur w gminie Dobczyce

figura św. Floriana po konserwacji
Figury i kapliczki posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną. Także w gminie Dobczyce licznie spotykane, świadczą o pobożności i religijności kolejnych pokoleń. Ich największym wrogiem jest mijający czas, który z roku na roku odciska piętno na tych zabytkowych obiektach. Realizacja działań na rzecz ochrony tego rodzaju pomników jest ważna, ale i bardzo kosztowna, dlatego szczególnie istotne jest skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel.
 
Takie właśnie środki udało się pozyskać Gminie Dobczyce z Programu Współpracy Trnasgranicznej Interreg. W ramach tego programu Gmina Dobczyce, wspólnie ze słowackimi partnerami – Gminą Vitanova oraz Gminą Cimhova, przystąpiła do realizacji projektu "Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu".
 
Projekt ten, poprzez realizację prac konserwatorskich, przyczyni się do ocalenia 9 zabytkowych obiektów kultury materialnej na pograniczu polsko-słowackim. W gminie Dobczyce pracami konserwatorskimi objęte zostały takie obiekty jak: barokowa kamienna kapliczka z rzeźbą św. Floriana zlokalizowana w dobczyckim rynku, kapliczka w formie groty umiejscowiona w lipie "Marysieńka", czy kamienna kapliczka Męki Pańskiej w Stojowicach.
 
Poziom prac był zróżnicowany i uzależniony od stanu pomnika. Przy figurze św. Floriana największym problemem były zielone naloty pochodzenia organicznego na kamiennym postumencie. W efekcie prac konserwatorskich figura została m.in. oczyszczona i zaimpregnowana. W Stojowicach podobny problem dosięgnął kapliczkę Męki Pańskiej, gdzie obiekt zainfekowany został przez rośliny zarodkowe, które spowodowały barwne naleciałości i przyczyniały się do dezintegracji kamienia.
 
Prace konserwatorskie przy kapliczce w formie groty umiejscowionej w lipie „Marysieńka” prowadzone były etapami. W pierwszej kolejności podjęte zostały działania w zakresie pielęgnacji samej lipy, która stanowi wyjątkowy pomnik przyrody. W kolejnym etapie wykonane zostały prace konserwatorskie przy piaskowcowej grocie, czego zwieńczeniem było umiejscowienie w jej wnętrzu nowej figury Matki Bożej.
 
Projekt "Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu", realizowany przez Gminę Dobczyce (partner wiodący) wraz z partnerami projektu, opiewa na kwotę 106 390,08 € w tym: 73 430,80 €  stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w tym dla Gminy Dobczyce 39 326,48 € ), 8 325,68 € stanowią środki z budżetu państwa (w tym dla Gminy Dobczyce 2 313,32  € ), a pozostałe 24 633,60 € stanowią środki własne gmin (w tym dla Gminy Dobczyce 4 626,65 € ). Całkowita wartość projektu dla Gminy Dobczyce wynosi 46 266,45 € (w tym dofinansowanie 41 639,80 €).
 
W ramach projektu w słowackiej gminie Vitanová zrealizowane zostały prace konserwatorskie przy kamiennej polichromowanej kapliczce św. Rocha, przydrożnym krzyżu kamiennym z postacią Jezusa Chrystusa oraz przedstawieniem Bolejącej Madonny stojącej u podstaw krzyża oraz kapliczce Najświętszej Marii Panny. W gminie Čimhová prace zrealizowane zostały przy kamiennym krzyżu z postacią Jezusa Chrystusa oraz Bolejącej Madonny u podstaw krzyża, kamiennym krzyżu z postacią Jezusa Chrystusa oraz przedstawieniem św. Piotra stojącego u podstawy krzyża oraz kamiennym krzyżu z postacią Jezusa Chrystusa oraz przedstawieniem niezidentyfikowanego świętego stojącego u podstaw krzyża.
 
pasek logotypów

Galeria: 

nowa figura Matki Bożej w grocie lipy "Marysieńka"
figura św. Floriana po konserwacji
figura św. Floriana po konserwacji
konserwacja kapliczki Męki Pańskiej w Stojowicach
konserwacja kapliczki Męki Pańskiej w Stojowicach
nowa figura Matki Bożej w grocie lipy "Marysieńka"