Konkursu ofert na zdania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Konkursu ofert  na zdania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r.  zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem konkursu jest zwiększenie ofert rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych będących alternatywą wobecniepożądanych zachowańzwiązanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki na terenie Gminy Dobczyce poprzez:

  • organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla dzieci i młodzieży połączonych z elementami profilaktyki uzależnień,
  • organizację i prowadzenie   cyklicznych otwartych  zabaw,  imprez i konkursów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,   na terenie Miejskiego Parku w Dobczycach ,
  • organizację  otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych  dla mieszkańców  połączonych z kampanią edukacyjną z  zakresu profilaktyki uzależnień.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od dnia 20 lipca  2021 r. do 15 października  2021 r. Szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowie.

Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Dobczyce lub na rzecz jej mieszkańców.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie www.witkac.pl , a następnie jej wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce -  Biuro Obsługi Klienta do dnia 12 lipca  2021 r.

O zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu oferty do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Odpowiedzialność za terminowe złożenie oferty ponosi oferent. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o konkursie i jego regulamin znajdują się w załączniku.